3. ročník

Třídní učitelka

Mgr. Lea Fučíková

Rozvrh hodin

3. třída 1 2 3 4 5    
7,45 - 8,30 8,40 - 9,25 9,45 - 10,30 10,40 - 11,25 11,35 - 12,20
Pondělí

 Český jazyk

 Matematika  Tělesná výchova  Český jazyk  Anglický jazyk
Úterý

 Český jazyk

 Matematika  Český jazyk  Hudební výchova  Prvouka
Středa

 Anglický jazyk

 Český jazyk
 Matematika  Pracovní činnosti  Český jazyk
Čtvrtek

 Anglický  jazyk

 Matematika  Český jazyk  Výtvarná výchova  Český jazyk
Pátek  Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Tělesná výchova

 Prvouka

 

Mgr. Lea Fučíková - český jazyk, sloh, čtení, psaní, matematika, tělesná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti

Mgr. Dana Konečná - anglický jazyk, prvouka

Mgr. Jitka Hublová - výtvarná výchova

Výuka nepovinného předmětu náboženství -  v úterý 6. vyučovací hodinu.

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru