4. ročník

Třídní učitelka

 Mgr. Jitka Hublová

Rozvrh hodin

 4.třída 1 2 3 4 5
7,45 - 8,30 8,40 - 9,25 9,45 - 10,30 10,40 - 11,25 11,35 - 12,20
Pondělí Anglický jazyk    Vlastivěda  Tělesná výchova  Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

Úterý

 Český jazyk

 Matematika  Český jazyk
 Přírodověda  Český jazyk
Středa

  Matematika

 Český jazyk  Matematika  Pracovní činnosti  Český jazyk
Čtvrtek

  Český jazyk

 Vlastivěda  Matematika  Anglický jazyk  Český jazyk
Pátek

  Český jazyk

 Anglický jazyk  Matematika  Tělesná výchova  Hudební výchova

 

Mgr. Jitka Hublová - český jazyk, sloh, čtení, matematika

Mgr. Dana Konečná - anglický jazyk, vlastivěda, přírodověda

Mgr. Hana Hladíková - výtvarná výchova, hudební výchova

Mgr. Lea Fučíková - pracovní činnosti, tělesná výchova

Výuka nepovinného předmětu náboženství -  v úterý 6. vyučovací hodinu.

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru