První den ve škole - slavnostní vítání prvňáčků

Ve středu 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2021/2022.

Všechny děti zvládly hned na úvod bez problémů povinné testování a za to jim patří velká pochvala. Také všichni zaměstnanci naší školy jsou testovaní a plně očkovaní a tak jsme letos mohli po delší době zahájit školní rok společně.

Moc si vážíme toho, že nás v tento slavnostní den navštívil pan starosta Velkého Meziříčí Ing. arch. Alexandros Kaminaras. Ve svém proslovu vzpomněl i na dobu, kdy naši školu sám navštěvoval. Za milá slova panu starostovi děkujeme.

Těší nás, když se k nám naši bývalí žáci hlásí, když k nám do školy přivedou své vlastní děti nebo si za námi přijdou třeba jen popovídat.

Letos jsme v naší škole přivítali 12 prvňáčků. Děti dostaly dárky v podobě kufříku od Kraje Vysočina, reklamních předmětů od firmy Bovys a knihy od obce Martinice.

Starší děti vystoupily s pěkným pásmem básniček a písniček.

Společné setkání první školní den bylo velmi příjemné. Věříme, že letošní školní rok bude klidný a pohodový a vše bude probíhat tak, jak má.

Dětem přejeme hodně úspěchů a hezkých zážitků.


Foto ze zahájení školního roku ve fotogalerii.