První den ve škole - slavnostní vítání prvňáčků

Ve čtvrtek 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2022/2023.

Letos jsme v naší škole přivítali 11 prvňáčků. Děti dostaly pamětní list, dárky od Kraje Vysočina a od firmy Bovys.

Starší žáci vystoupili s pěkným pásmem básniček a písniček.

Společné setkání první školní den bylo velmi příjemné. Věříme, že letošní školní rok bude pro všechny klidný a pohodový.

Dětem přejeme hodně úspěchů a hezkých zážitků.


Foto ze zahájení školního roku ve fotogalerii.