Vánoční besídka

15. prosince v 15 hodin se naše škola otevřela pro nejbližší rodiny našich žáků, abychom se společně s nimi naladili na kouzelnou vánoční atmosféru. Žáci naší školy si pro své rodiče, prarodiče a sourozence secvičili pásmo vánočních písní, koled a básniček. Děti z pátého ročníku nás ve svém divadelním příběhu o narození Ježíška pozvali do Betléma a připomněli nám, co se tam tehdy té veliké noci stalo a co dodnes o Vánocích slavíme.

Naší vánočně vyzdobenou školou se linula vůně punče a cukroví, které bylo pro naše vzácné hosty připraveno. 

V závěru našeho společného setkání čekalo na rodiče s dětmi překvapení v podobě tvořivé dílničky. Společně si mohli vyrobit svícen, který si odnesli domů. Velký dík patří paní Netolické, která se vedení dílničky ujala a vše potřebné pro nás připravila.

Jsme moc rádi za společné setkání a budeme se těšit opět při další akci.