Pozvánky pro rodiče


  • Logopedie, lektorky za SPC Mgr. Lenka Maňkovská, Mgr. Kateřina Pešková

20. května 2022 – pro rodiče, míst MŠ Velké Meziříčí

Pozvanka-pro-rodice-LOGOPEDIE-20.5.22.docx


  • Dyslexie – Mé dítě má poruchy učení, lektorka Mgr. Lenka Bínová

6. června 2022 – pro rodiče, on-line

Pozvanka-pro-rodice-Binova-6.6.22.docx


Obě aktivity jsou hrazeny z projektu MAP II, do kterého je naše škola zapojena.