Vánoční týden 20. - 22. 12. 2021

V pondělí, v úterý a ve středu končí vyučování v 11, 25 hod. Provoz družiny je do 15, 30 hod. 

Kroužky: 

Pondělí 20.12.: Florbal (1.,2.,3. roč.) 11,30 - 12,20 hod

                            Florbal (4.,5. roč.) 12,25 - 13,15 hod

Úterý 21.12.: Náboženství nebude.

Středa 22.12.: Z důvodu nemoci paní Vidlákové kroužek nebude.

PONDELI1-2