Informace k obnovení výuky v základní škole

 

Vážení rodiče,

od 25. 5. 2020 bude obnoveno vyučování v základní škole za přítomnosti žáků. Účast na výuce je dobrovolná. Nadále bude pokračovat distanční výuka pro ty, kteří už do školy do konce školního roku 2019/2020 nenastoupí.

Výuka bude probíhat každý pracovní den od 7,45 hod, ve skupinách s maximálně 15 žáky.

Rodiče musí sdělit ředitelce školy nejpozději do úterý 19. 5. 2020, zda jejich dítě od 25. 5. 2020 do školy nastoupí nebo ne a to nejlépe na e-mail j.dobrovolna@zsmostiste.cz.  

V mailu uveďte: jméno dítěte, třídu, zda se dítě výuky zúčastní nebo ne, zda bude navštěvovat školní jídelnu a zda využije odpolední družinu. Pokud rodiče tyto informace do daného data neoznámí, děti nemohou být později do výukové skupiny zařazeni.  

Rodiče také první den odevzdají vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz níže). Tento formulář lze případně vyplnit 25. 5. u vstupu do školy. Bez odevzdaného Čestného prohlášení se dítě nemůže výuky ve škole zúčastnit.

Důležité!

  • Žáci mohou vstupovat do školy v čase 7:20 - 7:40 hodin, kdy okamžitě odchází do určené výukové skupiny. Děti se zbytečně nezdržují před školou, ani v přízemí budovy.
  • Každý žák musí mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky. Bez roušky není pobyt ve škole možný.
  • Žáci budou mít možnost navštěvovat školní jídelnu za předpokladu dodržení bezpečnostních opatření.
  • Odpolední družina bude mít provoz do 14,30 hod.
  • Každý žák musí dodržovat Pravidla provozu vyvěšená ve škole.
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
  • Ve škole bude probíhat výuka hlavních předmětů a přítomným žákům nahradí distanční výuku.
  • Výuka pro žáky, kteří nebudou docházet do školy, bude nadále probíhat distanční (dálkovou) formou.

 

Čestné prohlášení -  pdf 269 kB

Manuál MŠMT -  pdf 466 kB  

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru