Informace k placení školného v MŠ

V souvislosti s mimořádnou situací, která nastala z důvodu pandemie, byl provoz mateřské školy přerušen od 17. března 2020 do 10. května 2020. 

S odkazem na Vyhlášku č. 14/2005 o předškolním vzdělávání a Vnitřní směrnici k poskytování úplaty za vzdělávání v mateřské škole Vás chci informovat o placení školného.

 

Poznámka: Pokud není provoz mateřské školy přerušen (přerušení provozu znamená, že jsou obě školky uzavřeny), platí rodiče školné i v případě, že se rozhodnou dítě do školky neposlat.

 

Březen - platba 240 Kč

Všichni zaplatili školné v plné výši 240 Kč. (Provoz mateřské školy byl přerušen od 17. března, tj. na půl měsíce, školné tedy činilo 120 Kč.)

Duben - platba 0 Kč

Úplata byla prominuta z důvodu přerušení provozu MŠ na celý měsíc.

Květen - platba 240 Kč

Úplata byla ponechána v plné výši, protože provoz MŠ nebyl přerušen déle než 5 pracovních dní.

Červen - platba 240 Kč

Červenec - platba 120 Kč, rodiče budou platit 0 Kč

Vysvětlení: Provoz mateřské školy nebude v měsíci červenci přerušen, ale pouze omezen. (V MŠ Olší nad Oslavou probíhá 14 dní prázdninový provoz.) Poloviční částku 120 Kč v měsíci červenci tedy platí všichni rodiče, tj. i ti, kteří dítě do školky na prázdninový provoz nepřihlásili. Částka 120 Kč bude všem převedena z měsíce března. Rodiče tedy žádnou platbu v červenci neprovádí. Prosím, pokud máte v bance nastavený trvalý příkaz, zrušte jej na měsíce červenec a srpen.

Srpen - platba 0 Kč

Provoz mateřské školy bude přerušen (obě školky budou uzavřeny).

 

V případě nejasností mě kontaktujte e-mailem j.dobrovolna@zsmostiste.cz nebo telefonicky na čísle 566522991.

Mgr. Jitka Dobrovolná,

ředitelka

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru