Informace k současné situaci pro rodiče dětí z mateřských škol

Zvýšení epidemiologických opatření

V souvislosti se zhoršenou situací ohledně pandemie koronaviru Vás chceme požádat o součinnost při zavedení zvýšených epidemiologických opatření.

Pro děti a pedagogické pracovníky mateřských škol nadále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest v budově školky. Tato výjimka však neplatí pro zákonné zástupce. Rodiče tak vstupují do školky vždy s nasazenou rouškou! Mají přístup pouze do šatny, kde předají dítě pracovnici MŠ.

Ve školce, prosíme, pobývejte co nejkratší dobu.

 

Ochrana zdraví dítěte v mateřské škole

V souladu s ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a také předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Dle vyjádření MŠMT má mateřská škola právo neumožnit přítomnost nemocných dětí (dětí jevících známky akutního onemocnění) při vzdělávání.

Není v našem zájmu hodnotit zdravotní stav Vašich dětí, případně stanovovat diagnózu. Chápeme, že ani pro Vás to není vždy jednoduché (sehnat hlídání dítěte, zajistit si volno v zaměstnání), přesto Vás prosíme, dávejte do školky pouze zdravé děti. Chráníte tím nejen svoje okolí, ale především vlastní dítě. Dle vyjádření dětských lékařů by děti s teplotou nebo s projevy nějakého akutního onemocnění měly zůstat ve vlastním zájmu několik dní doma.

Pokud děti trpí alergií (rýma, kašel) může škola požadovat potvrzení od dětského nebo odborného lékaře.

Snažíme se maximálně chránit zdraví dětí, Vás rodičů i zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru