PREZENČNÍ VÝUKA od 18. 11. 2020 - 1., 2. a 3.ROČNÍK

Od středy 18. listopadu 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

V naší základní škole se vrátí do lavic i žáci 3. ročníku, protože tvoří jednu třídu s druhým ročníkem. Od tohoto dne tedy začne probíhat běžná prezenční výuka dle rozvrhu v 1., 2. a 3. ročníku .

Žáci, zaměstnanci a všechny osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Při vzdělávání je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit častější pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 

Školní družina bude v provozu od 11:30  do 15:30 hodin. Dle možností budou odděleni žáci obou skupin.

Školní jídelna - výdejna obědů bude také v provozu. Děti 1., 2. a 3. ročníku, které do školní jídelny chodí, mají oběd automaticky přihlášený. Pokud oběd nechtějí, musí si jej odhlásit obvyklým způsobem.

 Žáci 4. a 5. ročníku pokračují v distanční výuce. 

 

Informace k výuce od 18. 11. 2020Informace k výuce od 18. 11. 2020

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru