Informace k zahájení školního roku - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Důležité informace

 • Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 7.45 hod.
 • Vyučování první školní den potrvá do cca 8.30 hod.
 • Žáci si přinesou přezůvky, blok a psací potřeby.
 • Rodičům prvňáčků nechceme upírat účast na prvním školním dni - přece jenom se jedná o slavnostní chvíli v životě dětí.  V dalších dnech však již nebude přítomnost rodičů ve třídě možná. Rodiče mohou své děti doprovodit před školu a dále již půjdou samy. Nemusíte mít obavy, děti to za pomoci našich zaměstnanců zvládnou.
 • Rodiče žáků z vyšších ročníků prosíme, aby děti první den dovnitř budovy školy nedoprovázeli.
 • Od 2. 9. probíhá výuka dle rozvrhu, který je již zveřejněný na webových stránkách u jednotlivých ročníků.
 • Pro vstup samotných žáků do budovy školy MŠMT nezavádí žádná plošná pravidla.
 • Od dětí nebudou vyžadována prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Počet žáků ve třídách a školní družině nebude nijak omezen.
 • Školní družina bude v provozu od středy 2. 9. (děti donesou vyplněnou přihlášku, kterou dostanou první den ve škole).
 • Z technických důvodů mohou děti odebírat obědy od čtvrtka 3. 9. (ve středu 2. 9. musí donést vyplněnou přihlášku).
 • Výuka náboženství začíná v úterý 15. září.
 • Škola realizuje preventivní protiepidemiologická doporučení a plní závazné pokyny pro situaci v souvislosti s Covid 19. Ve vestibulu budovy je připravena dezinfekce, stejně tak i v jednotlivých třídách.
 • Při důvodném podezření na onemocnění má škola povinnost dle nařízení MŠMT žáka oddělit od ostatních dětí a předat zákonnému zástupci.
 • Škola omezuje vstup do budovy doprovázejícím a jiným osobám, kromě žáků, zaměstnanců a externích pracovníků. Pokud potřebujete, domluvte si dopředu (nejlépe telefonicky) schůzku s ředitelkou školy, konkrétním vyučujícím či zaměstnancem. (Tel. 566522991, e-mail: j.dobrovolna@zsmostiste.cz)
 • Do školy je zakázáno vstoupit zákonným zástupcům a žákům, kteří mají příznaky infekčního onemocnění!
 • Nošení roušek ve škole prozatím není nutné ani povinné.
 • Rodiče prosíme, aby svým dětem dávali výhradně jednorázové papírové kapesníky.
 • V období září - říjen 2020 bude činnost školy prioritně nasměrována na sociální adaptaci žáků na školní prostředí, na opakování a upevňování znalostí učiva podle školního vzdělávacího programu.
 • Sledujte průběžně web školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace.

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru