Informace pro rodiče dětí - MŠ Mostiště

Informace pro rodiče - školní rok 2020/21

1. Do MŠ bylo zapsáno 24 dětí, z toho 12chlapců a 12děvčat.

2. Školní vzdělávací program

Dokument, který je rozpracován na 3 roky a nese název " Poznáváme svět s Krtkem".

K nahlédnutí na webu školy /www.zsmostiste.cz/ i v MŠ.

3. Školní řád

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a na webu školy.

Školní řád je pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí závazný.

4. Provoz MŠ                                                       

Od 6,30 hod. do 15,30 hod. Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat provozní dobu MŠ. Děti přicházejí do MŠ nejpozději do 8,00 hod, ve výjimečných případech, po dohodě s paní učitelkou, podle aktuální potřeby rodičů do 8,45 hod / návštěva lékaře, logopedky.../.Omlouvání dětí je do 7,30 hod telefonicky nebo SMS.

5. Platby v MŠ 

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena ve výši 240 Kč za měsíc. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb).

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny tzv. cenovou kalkulací. Stravné je splatné do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.

Způsob platby

Platby probíhají buď v hotovosti v MŠ, nebo vkladem na účet školy.

6. Evidence dětí

Evidenční list dítěte obsahuje údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště...Tyto informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy. Veškeré změny nahlaste, prosím, vedoucí učitelce.

7. Co potřebuje dítě do MŠ

- bačkůrky

- vhodnou obuv na pobyt venku /školní zahradu, vycházky/

- teplákovou soupravu na pobyt venku

- náhradní oblečení /spodní prádlo, ponožky, punčocháče/

- pyžamo  /kdo odpočívá v MŠ/

 

Z hygienických důvodů prosíme rodiče, aby nedávali dětem do MŠ hračky. 

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru