Informace pro rodiče dětí z mateřských škol

Milí rodiče,

provoz obou našich mateřských škol byl obnoven 11. května.  Vzhledem k přísným hygienickým opatřením bylo zajištění chodu školek náročnější, ale na obou pracovištích vše zvládli na jedničku. Děkuji paním učitelkám, kuchařkám, paním školnicím i paní asistentce za přípravu bezpečného prostředí pro děti. Zároveň děkuji Vám rodičům za vstřícnost a dodržování nastavených pravidel. Věřme, že tento stav nebude trvat věčně a brzy se vrátíme k běžnému provozu. Zdraví je ale v každé situaci nejdůležitější.

Ošetřovné

Dle posledních zpráv z MŠMT má zaměstnaný rodič, který se rozhodne dítě do školky neposlat nárok na ošetřovné ve výši 80 procent, a to až do konce června.

Prázdninový provoz

Také v letošním roce nabízíme možnost prázdninového provozu v obou mateřských školkách a to následovně:

Mateřská škola Mostiště - od 17. srpna do 28. srpna

Mateřská škola Olší nad Oslavou - od 1. července do 14. července (6. července je státní svátek)

Od 15. července do 14. srpna je provoz mateřské školy přerušen.

Děti můžete přihlásit k prázdninovému provozu do obou mateřských školek. Děti z Olší mohou dojíždět do MŠ v Mostištích a děti z Mostišť do Olší. Toto je povoleno Ministerstvem školství.

Obě mateřské školy spolu se základní školou tvoří jednu příspěvkovou organizaci. I když se to zdá zvláštní, tak naše příspěvková organizace má vlastně jednu mateřskou školu, která je tvořena dvěma třídami. Jedna třída je v Mostištích, jedna v Olší nad Oslavou. Jedná se o odloučená pracoviště jedné příspěvkové organizace. 

Váš zájem o docházku dětí do školky o prázdninách, nahlaste, prosím, paním učitelkám nejpozději do 1. 6. 2020.

 

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit přímo na mě (tel. 566522991,   e-mail j.dobrovolna@zsmostiste.cz)  nebo na vedoucí paní učitelky.

Přeji Vám a Vašim dětem pěkné, snad už slunečné,  dny.

                                                                                    Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru