MATEŘSKÁ ŠKOLA - INFORMACE K VÝUCE OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 je umožněna osobní přítomnost v mateřské škole dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání a dále i mladším dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní    škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪ příslušníci ozbrojených sil,

▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.

(Je nutné doložit potvrzením od zaměstnavatele.)

 

Testování

Podmínkou přítomnosti dětí na výuce je testování. Jsme si vědomi, že situace ohledně testování je pro děti velmi citlivá. Prosíme Vás tedy o maximální součinnost.

Ve školce nebo v případě pěkného počasí dle doporučení MZ i před mateřskou školou bude připraveno testovací místo a učený pracovník MŠ. Dbejte, prosím, jeho pokynů. Test provedete dítěti vy. Na vyhodnocení testu budete muset počkat asi 15 minut před budovou MŠ, v případě špatného počasí na určeném místě uvnitř MŠ. Počítejte tedy s časovou rezervou. Pokud bude test negativní, může dítě zůstat v MŠ, v opačném případě odchází s Vámi domů.

Testování bude probíhat dvakrát týdně. Vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno při příchodu do MŠ. Pokud dítě nebude tento den ve škole přítomné, bude testování provedeno první den po návratu do MŠ.

Netestované dítě se nemůže zúčastnit prezenční výuky. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

Organizační pokyny

Děti v MŠ nemají povinnost nosit roušky.

Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci jsou povinni nosit respirátory, případně nanoroušky.

Každá cizí osoba (i rodič) musí mít před vstupem do MŠ nebo při komunikaci se zaměstnanci školy zakryté dýchací cesty respirátorem!

Prosím, nahlaste docházku Vašeho dítěte do MŠ vedoucím učitelkám.

Vážení rodiče, pomozte, prosím, nejen nám, ale především Vašim dětem tuto nelehkou situaci co nejlépe překonat. Doma jim vše v klidu vysvětlete. Věřím, že společně to zvládneme.

 

Děkuji.

                                                                            Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka

 

TESTOVÁNÍ - LETÁK PRO RODIČE    pdf 545 kB  

TESTOVACÍ SADY, KTERÉ JSME OBDRŽELI    pdf 227 kB  

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru