MŠ Olší nad Oslavou - distanční výuka pro předškoláky od 29.3. do 9.4.

Ahoj předškoláčci, pokračujeme v distanční výuce.

Za splnění předchozích úkolů vám patří velká pochvala s obrovskou 1* .

Chválíme také vaše rodiče, kteří vám pomáhají s výukou a spolupracují s námi.                           

Končí měsíc BŘEZEN a začíná měsíc DUBEN. Předškolní vzdělávání probíhá v integrovaném bloku

"Nasedat, pevně se držte a jedeme, aneb zábavné projížďky."                                                                                                                                                                                              MŠ Olší nad Oslavou - distanční výuka pro předškoláky od 29.3. do 9.4.

Milé děti, náš kamarád KRTEČEK vás vítá a přináší nám od 29.3. do 9.4. 2021 téma:

Hody, hody, doprovody

-         seznamovat děti s lidovými a kulturními tradicemi a zvyky Velikonoc, ukázka pomlázky, kraslic, řehtačky…Seznamovat děti s lidovou slovesností zaměřenou na téma Velikonoc - poslech velikonočních říkaček, básniček, koled, vysvětlit pranostiky

-         tradice na "Zelený čtvrtek" - zvyk připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin

-         zapojit děti do péče a úklidu domácího prostředí, spoluvytvářet přípravu a výzdobu ke slavnosti Velikonoc - velikonoční dekorace, zalévání zasetého osení, dítě prožívá Velikonoce v rodině

-         učit děti poznávat tvar ovál - vejce, hrovou formou s námětem Velikonoc rozvíjet chápání množství -         více, stejně, méně, první, poslední, chápání číselné řady v rozsahu první desítky, srovnávání, řazení a třídění podle velikosti a procvičení chápání prostorových vztahů - vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, u, vedle

-         při manipulaci s předměty učit děti porovnávat čísla 1 - 10, vytvářet číselnou řadu 1 - 10

-         při rozhovoru o prožití velikonočních svátků učit děti aktivně a přirozeně navazovat řečový kontakt se sourozenci a dospělými, vyprávění a vyjádření svých prožitků a zážitků z velikonočního pondělí

-         četba pohádky "O kohoutkovi a slepičce ", přednes dětem veršované pohádky Michala Černíka " O kohoutkovi a slepičce"

-         naučit děti pomlázkové říkadlo "Hody, hody, doprovody"

-         podporovat samostatnost dětí při výrobě velikonočního zajíčka - procvičit techniku skládání, stříhání a nalepování papíru

-         dekorativně zdobit kraslice, uplatňovat vlastní fantazii a nápaditost při využití zvolené techniky zdobení vajíček

-         vyrábět velikonoční slepičky  - zaměřit se na samostatnost dětí při práci

-          na PL procvičit grafické cvičení jemné motoriky - kraslice

-         na PL vybarvovat vajíčko podle symbolů na malém obrázku, pojmenovávat barvy, odpovídat na otázky v souvislosti s Velikonocemi

-         rozvíjet zručnost dětí při zapojení se do vyrábění velikonočního pečiva nebo velikonočních perníčků z těsta, osvojit si praktické dovednosti. Zapojit se do výroby i zpracování těsta - vytvářet tvary - vejce, slepička, kohout, kuřátko, zajíc, …

-         posilovat vůli, soustředěnost, trpělivost a přesnost při zdobení velikonočních perníčků, kraslic .., zdobení dle fantazie a představivosti

-         manipulovat a experimentovat s různými druhy koření, mákem a krupicí, zdobit vejce dle fantazie - kraslice

-         vyrábět zápichy do osení - ovečky … ( výběr z námětů ), procvičit stříhání a lepení barevných papírů, dokreslování očí, vázání stuhy

-         učit děti zvládat kreslení podle námětu - " Velikonoce u nás doma" - využití celé plochy papíru, smělá manipulace s barvami

-         zdobit papírová vejce kresbou nebo malbou, zkoušet různé možnosti vzorů a dekorů

-         podněcovat estetickou aktivitu dětí při cvičení s hudbou

-         zpívat písně a zařadit HPH s velikonočním námětem: "Velikonoční pomlázka", "Na kuřátka", "Na zajíčka", " Ťuk - ťuk"

-         hry se zvířátky, s farmou, s hospodářstvím

-         skládat kostky, puzzle - obrázky kuřátka, slepičky, zajíčka, ovečky ….

-         zábavná hra - "Hledáme kraslici"

-         na vycházce objevovat vrby, seznamovat děti s využitím proutí a s výrobky z proutí

-         na vycházce pozorovat jak roste obilí na polích

-         na vycházce pozorovat a popisovat slepičky, kohouty…….

-         pozorovat velikonoční výzdobu obce

-         hrovou formou plnit různé úkoly

-         při pobytu venku hrát jarní pohybové hry

-         rekreační činnosti na zahradě

-         Pondělí velikonoční - oslava Velikonoc v rodině, přirozeně a prakticky poznávat kulturní a lidové zvyky v místě a prostředí, ve kterém dítě žije, tradice velikonočního pondělí - chlapci - pomáhat při pletení pomlázky, děvčata - pomáhat při malování vařených vajec

pdf 4 MB   pdf 4 MB   pdf 737 kB   pdf 1 MB   pdf 5 MB pdf 5 MB   pdf 2 MB  -   

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru