Organizace obnovené výuky od 25.5.2020

Organizace výuky od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020. 

  • Ráno bude žákům umožněn vstup do školy nejdříve od 7:15, nejpozději do 7:40 hodin. Pohyb dětí před školou a v přízemí budovy organizuje pedagogická pracovnice a paní školnice. Děti se před školou zbytečně nezdržují a netvoří hloučky. Zákonným zástupcům nebude umožněn vstup do budovy  školy.  Děti si první den připraví vyplněné Čestné prohlášení (viz níže),které odevzdají hned u vstupu do školy! Pokud dítě nebude mít vyplněné Čestné prohlášení, nemůže mu být umožněn vstup do budovy školy. Pedagogičtí pracovníci zavolají rodičům, aby si pro dítě přijeli. Čestné prohlášení si mohou rodiče vyzvednout také v pondělí ráno u vchodu do školy a před školou jej vyplnit.
  • Žáci budou rozděleni do pěti skupin dle ročníků. Složení skupin nelze až do konce školního roku měnit. Každá skupina se bude vyučovat v samostatné třídě. První den pomohou dětem s rozdělením a přípravou na vyučování pedagogičtí pracovníci.
  • Co s sebou? Děti si donesou učebnice a sešity do předmětů, ve kterých probíhala distanční (dálková) výuka. Dále si vezmou svačinu, pití a prázdnou igelitovou tašku. Výuka nebude probíhat standardním způsobem, rozvrh bude změněn. Výuka pro žáky, kteří nebudou docházet do školy, bude nadále pokračovat distanční (dálkovou) formou.
  • Každý žák musí mít s sebou 2 roušky a sáček na jejich uložení. Bez roušky není pobyt ve škole možný.
  • Pokud dítě bude během vyučování vykazovat známky nemoci a bude mu naměřena zvýšená teplota, bude okamžitě informován zákonný zástupce, který je povinen si dítě co nejdříve ze školy odvézt.
  • Děti si v pondělí, případně v úterý odnesou ze školy věci, které již nebudou potřebovat.
  • Obědy budou podávány ve třech výdejních časech. Jídelníček je na webových stránkách pod záložkou ŠKOLNÍ JÍDELNA. Případné odhlašování obědů probíhá standardním způsobem.
  • Odpolední "družina" bude mít provoz do 14,30 hod. Nejedná se o klasickou družinu, nebude se tedy platit.
  • Každý žák musí dodržovat Pravidla provozu, s kterými děti seznámí pedagogičtí pracovníci.

 

Vážení rodiče, 

respektujte, prosím, daná opatření. Zdraví je nejdůležitější. Věřím, že vše společně zvládneme.

Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat paním učitelkám, paní asistentce, vychovatelce a paní školnici za vytvoření bezpečného prostředí pro děti. 

Dále děkuji paní Novákové z Mostišť za ušití náhradních roušek pro děti i zaměstnance, paní Tomanové a panu Tomanovi z Olší nad Oslavou za dodání ochranných štítů pro pedagogy. 

Děkuji také Vám rodičům za skvělou spolupráci a za chválu naší distanční výuky. Moc si toho vážíme. 

Věřme společně, že brzy bude lépe. Usmívající se

                                                                                       Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka

 

Čestné prohlášení:  pdf 269 kB  

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru