Přerušení provozu mateřské školy

UZAVŘENÍ MŠ

Po dohodě se zřizovatelem, v kombinaci s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví a doporučením Ministerstva školství bude provoz v mateřské škole přerušen. To znamená, že od 17. 3. budou obě mateřské školy (MŠ Mostiště a MŠ Olší nad Oslavou) do odvolání uzavřeny.

O dalším provozu MŠ budou rodiče informováni prostřednictvím našich webových stránek, případně telefonicky.

Od úterý 17. 3. mají rodiče dětí z mateřské školy nárok na čerpání ošetřovného (viz níže).

Vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru a ochraně veřejného zdraví Vás žádám, abyste si o formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let" z důvodu uzavření mateřské školy požádali nejlépe e-mailem, v krajním případě sms zprávou na níže uvedených kontaktech v úterý 17. 3. 2020 v čase 8 - 14 hodin.

Do školy osobně nechoďte!

Kontakty:

E-mail: j.dobrovolna@zsmostiste.cz

Mobil: 605 708 316  

Potvrzený formulář Vám obratem zašlu poštou. 

V žádosti uveďte jméno dítěte, na které budete o ošetřovné žádat a adresu, na kterou chcete formulář zaslat.

Nadále, prosím, sledujte aktuální informace na našich webových stránkách.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka

 

OŠETŘOVNÉ - Informace pro rodiče (platné k 16.3.2020)

Ošetřovné mohou čerpat rodiče, kteří v důsledku uzavření školy zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
Dítě, které nemůže navštěvovat školu je mladší 10 let.
Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.
Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Co dále po dočerpání ošetřovného?
Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jaká je výše ošetřovného?
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, který mu vydá ve 2 vyhotoveních škola, kterou dítě navštěvuje.
Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?
U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?
V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

 

Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru