Informace k návratu žáků do škol od 30. listopadu

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1199 nastoupí od pondělí 30. listopadu 2020 do školy žáci celého prvního stupně.

1. stupeň ZŠ: 1. - 5. ročník - povinná prezenční výuka ve škole.

Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu. Škola provede organizační úpravy tak, aby se výuka konala v homogenních skupinách, které budou tvořit žáci jedné třídy (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitelka školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP. 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu, je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny.

Školní družina bude v provozu od 11,30 do 15,30 hodin. Děti jedné třídy budou chodit společně do jednoho oddělení školní družiny. K výuce tedy bude využito kmenových tříd.

Školní jídelna bude v provozu. Všichni žáci, kteří chodí do školní jídelny, mají oběd automaticky přihlášený. Pokud oběd nechtějí, musí si jej odhlásit. Také ve školní jídelně se budou děti stravovat v homogenních skupinách. 

 

 

 

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru