Řešení soutěže pro rodiče

Správné řešení soutěže pro rodiče:

1 + 1+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 x 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 12

                                                      ↓

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +    0    + 1 + 1 + 1 + 1 = 12

Násobení má přednost před sčítáním. 

 

Děkujeme všem odvážným rodičům, kteří se soutěže zúčastnili. Sladkou odměnu získávají všichni, kteří poslali svá řešení.

Odměnu posíláme po dětech v pátek 8.2.  Usmívající se

Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru