Informace k ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 28. 1. 2021 bude dětem 1., 2. a 3. ročníku vydán výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021. Rodiče žáků 4. a 5. ročníku obdrží výpis vysvědčení dle domluvy e-mailem nebo přes platformu Teams. 

V pátek 29. 1. 2021 budou pololetní prázdniny. Neprobíhá prezenční, distanční ani online výuka. 

Od 1. 2. do 5. 2.  2021 budou jarní prázdniny

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci není možné pořádat pravidelné schůzky rodičů. Připomínám však možnost soukromé konzultace s vyučujícími.  Schůzku je možné domluvit telefonicky (mimo jarní prázdniny). 

Dále upozorňuji, že stále platí možnost zapůjčení školních notebooků dětem, které mají distanční výuku.

 

Končí první pololetí školního roku. Vzdělávání probíhá opět netradičně. Ze současné situace nejsme nadšeni. Měli jsme spoustu plánů, bohužel většinu z nich nelze realizovat. Jsme si vědomi toho, že zdraví je nejdůležitější a proto opravdu důsledně dodržujeme všechna nařízení a doporučení Ministerstva školství, zároveň si však uvědomujeme, že situace okolo pandemie koronaviru trvá již dlouho. Unaveni jste vy rodiče, děti a věřte, že i my učitelé. Škola, i když částečně bez dětí, funguje. Všechny paní učitelky jsou denně na pracovišti. Učíme prezenčně i online, vymýšlíme nové způsoby distanční výuky. Online výuka přes platformu Teams je velkou výhodou, ale nenahradí  plnohodnotně prezenční výuku ve škole. Navíc, ač se to třeba nezdá, se při ní děti brzy unaví a tak nelze překlopit rozvrh prezenční výuky do online výuky. Žáci tedy mají část úkolů zadanou i jako samostatnou práci, protože také ve škole při běžném vyučování musí pracovat samostatně. Víme, že menší děti se občas bez pomoci dospělých neobejdou. A tak je zde namístě poděkovat Vám rodičům za skvělou spolupráci a součinnost. Velmi si toho vážíme. Vzájemná interakce s Vámi je pro nás velmi cenná. A proto se nám ozvěte kdykoliv, ať už telefonicky, mailem nebo přes Teams, máte-li nějaké otázky týkající se školy, potíže nebo náměty. Ptejte se, komunikujte s námi, můžeme tak předejít i případným nedorozuměním.

Na závěr přejeme vám i dětem, abyste si o jarních prázdninách především odpočinuli.

Načerpejme nové síly a věřme, že bude brzy lépe.

                       Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru