ZÁKLADNÍ ŠKOLA - INFORMACE K VÝUCE OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 je umožněna osobní přítomnost dětí na 1. stupni ZŠ.

Naši žáci mají tu výhodu, že se nebudou rotačně střídat, ale mohou chodit do školy stále, vzhledem k tomu, že splňujeme podmínku počtu dětí do sedmdesáti pěti.  

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (třídy), které se nebudou slučovat.

Žáci mají povinnost nosit respirátor nebo nanoroušku nebo chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.

Stejně tak zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor nebo nanoroušku po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup třetích osob do prostor školy (tedy i rodičů) je možný jen v nezbytně nutných případech. Vždy je nutné mít respirátor.  

Provoz ve školní družině bude zajištěn. Vzhledem k nutnosti dodržet i zde homogenitu tříd, prosím, je-li to možné, zvažte nutnost pobytu ve školní družině u starších dětí (4. a 5. ročník). Provozní doba školní družiny se nemění (od 11,30 do 15,30hod).

Školní jídelna je v provozu (všichni žáci, kteří chodili na obědy, je mají automaticky přihlášené).

Přítomnost na prezenční výuce ve škole je podmíněna pravidelným testováním a to vždy v pondělí a ve čtvrtek před začátkem vyučování. Testování si budou děti provádět samy. U mladších dětí bude umožněna asistence rodičů. Dbejte, prosím, pokynů pověřeného zaměstnance školy. Pokud dítě nebude v povinný den testování ve škole, bude se testovat první den příchodu.

Testování není povinné. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. V tomto případě však škola nemá povinnost zajistit žákovi vzdělávání distančním způsobem.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

 

I když podmínky návratu dětí do škol nejsou optimální, věřím, že vše společně zvládneme. 

Na děti se už moc těšíme. 

                                                                             Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka

 

 

 

TESTOVÁNÍ - LETÁK PRO RODIČE    pdf 545 kB  

TESTOVACÍ SADY    pdf 227 kB

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru