Zápis dětí do 1. třídy

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

            Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 se bude konat vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti se šířením viru Covid 19 bez přítomnosti dětí ve škole. Vyplněné formuláře (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek) budeme  přijímat od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020. 

Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:

  1. Do datové schránky školy
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí)
  3. Poštou
  4. Vhozením do poštovní schránky na budově školy 

            Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, popřípadě těch dětí, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2019. Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře. V případě, že tato doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost o odklad a doporučení doložíte později.

 

Dětem z našeho spádového obvodu zašleme Žádost o přijetí k povinné školní docházce a Zápisní lístek poštou, případně je možné si dokumenty stáhnout níže.

Spádový obvod školy je tvořen místními částmi Mostiště, Olší nad Oslavou a obcí Martinice.

Přijímáme samozřejmě i děti z nespádových obcí. Rodiče si stáhnout formuláře z této stránky a doručí do školy výše uvedeným způsobem. Případně si lze požádat o zaslání formulářů v listinné podobě na e-mail j.dobrovolna@zsmostiste.cz.

Na všechny se těšíme.

 

                                                                          Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka školy                                

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání     pdf 359 kB  

Zápisní lístek     pdf 227 kB  

 

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru