ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

          Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se bude konat  bez přítomnosti dětí ve škole. Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budeme přijímat od 1. 4. 2021 do 16. 4. 2021. Vyplněné dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:

  1. Do datové schránky školy (f5hmiv2)
  2. E-mailem (ředitelce školy) s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí)
  3. Poštou
  4. Vhozením do poštovní schránky na budově školy

 

            Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, popřípadě těch dětí, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2020. Součástí žádosti musí být i kopie rodného listu dítěte. Ten bude po ověření údajů skartován. Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře. V případě, že tato doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost o odklad a doporučení doložíte později.

 

Dětem z našeho spádového obvodu budeme zasílat žádost o přijetí k povinné školní docházce a dotazník poštou.

Ostatní zájemci si mohou dokumenty stáhnout na této stránce.

Spádový obvod školy je tvořen místními částmi Mostiště, Olší nad Oslavou a obcí Martinice pro žáky 1. až 5. ročníku.

Přijímáme samozřejmě i děti z nespádových obvodů.

Jakmile to bude možné, rádi Vás k nám pozveme, abyste si mohli naši školu prohlédnout.

 

Na všechny se těšíme.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ    pdf 360 kB  

DOTAZNÍK    pdf 227 kB  

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY    pdf 168 kB  

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru