Zápis dětí do mateřských škol

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí do mateřských škol

Zápis dětí do MŠ Mostiště a MŠ Olší nad Oslavou se koná dne 14. 5. 2019 v době od 8,00 do 11,30 hodin a od 12,30 do 15,00 hodin v mateřských školách.

Rodiče si k zápisu přinesou OP a rodný list dítěte a odevzdají vyplněné tiskopisy pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Dne 9. 5. 2019 od 9,00 do 15 hodin si rodiče vyzvednou tiskopisy k zápisu svých dětí. V tento den bude také možné si danou školku prohlédnout.

Dle novely školského zákona č.178/2016 Sb. je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Povinnost předškolního vzdělávání je vázána na školní rok následující po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku až do zahájení povinné školní docházky.

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace má dvě odloučená pracoviště. 

Kontakty odloučených pracovišť mateřských škol:

1. Mateřská škola Mostiště 127, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 773 778 093,

    vedoucí učitelka Jitka Muchová

2. Mateřská škola Olší nad Oslavou 41, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 773 778 094,

    vedoucí učitelka Jitka Smolíková

Zápis dětí provádí osobně vedoucí učitelka odloučeného pracoviště MŠ.

Informace k zápisu rodičům podá a případně doplní rovněž ředitelka školy          Mgr. Jitka Dobrovolná, tel. 566 522 991.


Kritéria příjímání dětí pro školní rok  2019/2020 jsou zveřejněna na webových stránkách školy www.zsmostiste.cz.

Dle obecně závazné vyhlášky města Velké Meziříčí č.2/2017 jsou stanoveny pro zápis dětí školské obvody.

 

                                                                               Mgr. Jitka Dobrovolná
                                                                               ředitelka školy

Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru