1. ročník

Třídní učitelka

Mgr. Hana Hladíková

Rozvrh hodin

1. třída 1 2 3 4 5
7,45 - 8,30 8,40 - 9,25 9,45 - 10,30 10,40 - 11,25 11,35 - 12,20
Pondělí  Český jazyk

   Matematika

  Pracovní činnosti
 Tělesná výchova
           
Úterý

 Český jazyk

 Matematika  Český jazyk  Hudební výchova
 
Středa

 Prvouka

 Český jazyk
 Český jazyk
 Tělesná výchova
 
Čtvrtek

 Český jazyk

 Matematika
 Český jazyk  Výtvarná výchova  
 
Pátek

 Český jazyk

 Matematika  Český jazyk   Prvouka  

 

Mgr. Hana Hladíková - český jazyk, matematika, prvouka, pracovní činnosti

Mgr. Dana Konečná - tělesná výchova

Mgr. Lea Fučíková - hudební výchova

Mgr. Jitka Hublová - výtvarná výchova

 Výuka nepovinného předmětu náboženství -  v úterý 5. vyučovací hodinu.

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru