Projekty

Operační program Vývoj, výzkum, vzdělávání - Výzva č. 02_20_080 Šablony III

Název projektu: ZŠ Mostiště - Šablony III registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018661

Od 1. 10. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 554.784,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent  personální podpora ZŠ
  • Projektový den ve výuce ZŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 48 hodin/48 týdnů
  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv MŠ
  • Projektový den ve výuce MŠ

Projekty

 

Operační program Vývoj, výzkum, vzdělávání - Šablony II

Naše škola je zapojena od 1. 9. 2018

Název projektu dle MS2014+:1 ZŠ Mostiště - Šablony II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010379

Podpořené šablony: školní asistent, projektové dny, tandemová výuka          Projekty

 

Sazka - olympijský víceboj

Rozvíjí sportovní všestrannost dětí.

Projekty

 

Mléko a ovoce do škol

Projekty

 

Sportuj ve škole

Projekt na podporu sportování ve školní družině.

Projekty

 

Zdravé zuby

Vede děti k zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví.

Projekty

 

Čokoládová tretra

Celorepublikové závody v běhu pro děti do 11 let.

Projekty

 

Mc Donalds Cup

Celorepublikový žákovský fotbalový turnaj.

Projekty

Fond Sidus

Projekt na podporu nemocných a handicapovaných dětí.

Projekty

 

Les ve škole, škola v lese

Mezinárodní výukový program o lese.

Projekty

 

VZPoura úrazům

Projekt VZP na prevenci úrazů a nehod u dětí.

Projekty

 

Celé Česko čte dětem

 Projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti dětí a posílení emočního zdraví.

Projekty

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru