Mateřská škola Olší nad Oslavou

leží 7 km severozápadně od Velkého Meziříčí v krásném přírodním prostředí, v blízkosti Mostišťské přehrady. Školka byla založena v roce 1979. Zřizovatelem je Město Velké Meziříčí. Mateřská škola Olší nad Oslavou je odloučeným pracovištěm Základní školy a mateřské školy Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvkové organizace.

Budova mateřské školy splňuje podmínky po stránce bezpečnostní, hygienické i požární. MŠ plně vyhovuje podmínkám věcným, životosprávy, psychosociálním, organizačním, řízení školy, personálnímu a pedagogickému zajištění, podmínkám spoluúčasti rodičů, je dostatečně vybavena pro účely předškolního zařízení. Budova je prostorná, skládá se z přízemí a patra.


Mateřská škola vlastní:

 • v přízemí: jídelnu, školní kuchyň, kancelář pro vedoucí školní jídelny, sklad potravin, sklep, hrubou přípravnu zeleniny, hrubou přípravnu masa, prádelnu, WC, umývárnu a šatnu pro kuchařku, šatnu pro děti, úklidovou místnost, kancelář vedoucí učitelky a kabinet 
 • v prvním poschodí: WC, umývárnu pro děti a personál, šatnu pedagogických pracovnic, sklad ložního prádla, kabinet na hračky a pomůcky, třídu 
 • k budově náleží školní zahrada


Mateřská škola je jednotřídní, provoz školy je od 6,30 do 15,30 hodin.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Školu navštěvují děti z obcí Olší nad Oslavou, Netína, Záseky a Zadního Zhořce.

Posláním naší mateřské školy je přispět ke zdravému tělesnému, duševnímu, sociálnímu a mravnímu vývoji celistvého člověka v předškolním období jeho života.

Pracujeme podle vzdělávacího programu "Umění - klíč k poznání i k srdci" se zaměřením na:

 • rozvíjení estetického smyslu člověka, tj. schopnosti vnímat, prožívat a chápat skutečnost nově, intenzivně a hlouběji, s uspokojením, rozvíjet vlohy a schopnosti dětí 
 • ovlivňování citové a volní sféry duševního života estetikou; estetické city související s celkovým emocionálním bohatstvím dítěte 
 • vytváření podmínek pro prožívání duševní a tělesné pohody; respekt k přirozeným potřebám dětí 
 • podporu zdraví v mateřské škole 
 • společenství mateřské školy a rodiny, prohlubování spolupráce rodiny a mateřské školy

Ve školním vzdělávacím programu pracujeme ve tříletém cyklu s projekty:

 • Barevný rok 
 • Barevný svět 
 • Barevné pastelky

Nabízíme řadu nadstandartních aktivit. Vítáme děti oblíbenou postavou - Krtečkem, společně jsme si pojmenovali naši mateřskou školu KRTEČEK a také jsme vymysleli vlastní básničku.

               

               Šel krteček do školky

               vzal si s sebou pastelky,

               namaloval kytičku

               pro kluka i holčičku

krtek-large

Jitka Smolíková - vedoucí učitelka
Jana Ambrožová - učitelka