5. ročník

Třídní učitelka

Mgr. Lenka Kalousková


Rozvrh hodin - školní rok 2022/2023


1. hodina 
7:45 - 8:30
2. hodina
8:40 - 9:25
3. hodina
9:45 - 10:30
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
11:35 - 12:20
6. hodina
12:30 - 13:15
Pondělí
Český jazykVlastivěda
MatematikaAnglický 
jazyk
Český jazyk-čtení

Úterý
Český jazykMatematikaAnglický jazyk
Hudební výchovaInformatikaNáboženství
Středa
Český jazyk
Matematika
PřírodovědaTělesná výchova
Český jazyk-čtení
Pracovní činnosti
Čtvrtek
Český jazyk
MatematikaČeský jazyk (sloh)Vlastivěda
Tělesná
výchova

Pátek
Český jazyk
MatematikaAnglický jazyk
Výtvarná výchovaVýtvarná výchova