5. ročník

Třídní učitelka

Mgr. Jitka Dobrovolná


Rozvrh hodin


1. hodina 
7:45 - 8:30
2. hodina
8:40 - 9:25
3. hodina
9:45 - 10:30
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
11:35 - 12:20
6. hodina
12:30 - 13:15
Pondělí
Český jazyk
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Čtení
Úterý
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Pracovní činnosti
Vlastivěda
Náboženství
Středa
Český jazyk
Čtení
Matematika
Hudební výchova
Přírodověda
Tělesná výchova
Čtvrtek
Anglický jazyk
VlastivědaMatematika
Tělesná výchova
Informatika

Pátek
Český jazyk
Čtení
Matematika
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova

Mgr. Jitka Dobrovolná - český jazyk, sloh, čtení, pracovní činnosti
Mgr. Jitka Hublová - matematika
Mgr. Dana Konečná - anglický jazyk, vlastivěda, přírodověda, tělesná výchova
Mgr. Hana Hladíková - informatika, hudební výchova
Mgr. Lenka Kalousková - výtvarná výchova


Josef Drlíček - náboženství