Informace ze školní jídelny

Ceny obědů:

Žáci   7 - 10 let   ............ 24 Kč

Žáci 11 - 14 let ............. 26 Kč

Obědy se platí buď v hotovosti ve škole nebo bezhotovostně vkladem na účet školy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce..

Platba inkasem z účtu zatím není možná!


Upozornění:

DĚTI, KTERÉ ODEVZDAJÍ PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ, MAJÍ AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK! 

V případě nemoci nebo nepřítomnosti dítěte je nutné odhlásit oběd na daný den nejpozději do 7:30 hod na telefonním čísle školy 566 522 991.

První den nemoci dítěte je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče.

Neodhlášené a nevyzvednuté obědy budou účtovány v plné výši.