Publicita projektu - Národní plán obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace