3. ročník

Třídní učitelka

Mgr. Lenka Kalousková


Rozvrh hodin


1. hodina 
7:45 - 8:30
2. hodina
8:40 - 9:25
3. hodina
9:45 - 10:30
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
11:35 - 12:20
6. hodina
12:30 - 13:15
Pondělí
Čtení
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Tělesná výchova

Úterý
Český jazyk
Čtení
Matematika
Psaní
Tělesná výchova
Náboženství
Středa
Čtení
Anglický jazyk
Matematika
Český jazyk
Prvouka

Čtvrtek
Čtení
MatematikaHudební výchova
Český jazyk
Pracovní činnosti

Pátek
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Výtvarná výchova
Prvouka

 Mgr. Lenka Kalousková - český jazyk, čtení, psaní, anglický jazyk, matematika, tělesná výchova

Mgr. Hana Hladíková - prvouka, hudební výchova

Mgr. Dana Konečná - pracovní činnosti

Mgr. Jitka Hublová -  výtvarná výchova

Josef Drlíček - náboženství