2. ročník

Třídní učitelka

Mgr. Jitka Dobrovolná


Rozvrh hodin - školní rok 2022/2023


1. hodina 
7:45 - 8:30
2. hodina
8:40 - 9:25
3. hodina
9:45 - 10:30
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
11:35 - 12:20
Pondělí
Český jazyk (sloh)Český jazyk
Matematika
Pracovní činnosti
Čtení
Úterý
Český jazykMatematika
Čtení
Výtvarná výchova
Náboženství
Středa
Český jazykČtení
Matematika
Prvouka
Čtvrtek
MatematikaPsaníTělesná 
výchova
Hudební výchova
Prvouka
Pátek
Český jazykČtení
MatematikaTělesná výchova