2. ročník

Třídní učitelka

Mgr. Jitka Hublová


Rozvrh hodin


1. hodina 
7:45 - 8:30
2. hodina
8:40 - 9:25
3. hodina
9:45 - 10:30
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
11:35 - 12:20
Pondělí
Prvouka
Český jazyk
Matematika
Tělesná výchova
Čtení
Úterý
Český jazyk
Prvouka
Matematika
Čtení
Náboženství
Středa
Český jazyk
Matematika
Pracovní činnosti
PsaníČtení
Čtvrtek
Český jazyk
MatematikaTělesná výchova
Čtení

Pátek
Český jazyk
Matematika
Hudební výchova
Výtvarná výchova

 Mgr. Jitka Hublová - český jazyk, čtení, psaní, matematika, výtvarná výchova

Mgr. Dana Konečná - prvouka, pracovní činnosti, tělesná výchova

Mgr. Hana Hladíková - hudební výchova

Josef Drlíček - náboženství