Zaměstnanci

Zástupce ředitelky školy

  • Jitka Smolíková


Ostatní zaměstnanci

  • Bc. Jana Ambrožová - učitelka 
  • Růžena Havlíčková - vedoucí školní jídelny, kuchařka
  • Jana Chalupová - školnice