Dokumenty základní školy

  • ŠKOLNÍ ŘÁD
  • PROVOZNÍ ŘÁD
  • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA
  • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ŠKOLNÍ DRUŽINA
  • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
  • VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
  • SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD
  • ŠKOLSKÁ RADA
  • GDPR