Základní škola v Mostištích

Jsme čtyřtřídní základní škola s prvním až pátým ročníkem, kterou navštěvují děti z obcí Mostiště, Martinice, Olší nad Oslavou, Vídeň a Velké Meziříčí. Naší prioritou je vytvářet ve škole příjemné a kamarádské prostředí, kde se cítí všichni jako doma. Tam, kde je lidem dobře, je možné také dobře pracovat a odvádět kvalitní výsledky. Velmi nás těší úspěchy našich dětí, kterých dosahují v porovnání s ostatními školami. To nás utvrzuje v tom, že naše práce má svoji hodnotu a smysl.

                                                                                                                                     Pedagogický kolektiv, ZŠ Mostiště
Co nabízíme?

 • příjemné a kamarádské prostředí 
 • důraz na tradiční hodnoty - kvalitní výuka, dobrá kázeň žáků, spolupráce s rodiči 
 • individuální přístup k dětem 
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • paní učitelky s dlouholetou pedagogickou praxí 
 • velmi pěkné vztahy mezi žáky, mezi zaměstnanci a žáky, mezi zaměstnanci 
 • umístění budovy v klidném venkovském prostředí 
 • vybavenost učeben funkčním a moderním zařízením, výpočetní a interaktivní technikou 
 • velké množství názorných pomůcek 
 • blízkost přírody a venkovních sportovišť (fotbalové hřiště a multifunkční hřiště s umělým povrchem) 
 • nabídka zájmových aktivit 
 • spolupráce s okolními školami, obcemi, institucemi 
 • velmi dobré sportovní i vědomostní výsledky našich žáků v různých soutěžích 
 • tradiční akce školy (slavnostní přivítání prvňáčků, tematicky zaměřené projektové dny, besídky pro rodiče, soutěže, školní výlety, exkurze, vzdělávací pořady, návštěva Mikuláše, vánoční a velikonoční výstava, primární preventivní program, plavání, lyžařský kurz, dopravní hřiště, slavnostní loučení s našimi absolventy a mnoho dalších) 
 • učebny, družina, výdejna obědů, tělocvična - vše v jedné budově