Základní škola v Mostištích

         Jsme čtyřtřídní základní škola s prvním až pátým ročníkem, kterou navštěvují děti z obcí Mostiště, Martinice, Olší nad Oslavou, Vídeň a Velké Meziříčí. Naší prioritou je vytvářet ve škole příjemné a kamarádské prostředí, kde se cítí všichni jako doma. Tam, kde je lidem dobře, je možné také dobře pracovat a odvádět kvalitní výsledky. Velmi nás těší úspěchy našich dětí, kterých dosahují v porovnání s ostatními školami. To nás utvrzuje v tom, že naše práce má svoji hodnotu a smysl.

                                                                              Pedagogický kolektiv, ZŠ Mostiště                                                                                                 

 Co nabízíme?

 • příjemné a kamarádské prostředí
 • důraz na tradiční hodnoty - kvalitní výuka, dobrá kázeň žáků, spolupráce s rodiči
 • individuální přístup k dětem
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • paní učitelky s dlouholetou pedagogickou praxí
 • velmi pěkné vztahy mezi žáky, mezi zaměstnanci a žáky, mezi zaměstnanci
 • umístění budovy v klidném venkovském prostředí
 • vybavenost učeben funkčním a moderním zařízením, výpočetní a interaktivní technikou
 • velké množství názorných pomůcek
 • blízkost přírody a venkovních sportovišť (fotbalové hřiště a multifunkční hřiště s umělým povrchem)
 • nabídka zájmových aktivit
 • spolupráce s okolními školami, obcemi, institucemi
 • velmi dobré sportovní i vědomostní výsledky našich žáků v různých soutěžích
 • tradiční akce školy (slavnostní přivítání prvňáčků, tématicky zaměřené projektové dny, besídky pro rodiče, soutěže, školní výlet, exkurze, vzdělávací pořady, návštěva Mikuláše, vánoční a velikonoční výstava, primární preventivní program, plavání, lyžařský kurz, dopravní hřiště, slavnostní loučení s našimi absolventy a mnoho dalšího)
 • učebny, družina, výdejna obědů, tělocvična - vše v jedné budově

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru