1. ročník

Třídní učitelka

Mgr. Hana Hladíková


Rozvrh hodin


1. hodina 
7:45 - 8:30
2. hodina
8:40 - 9:25
3. hodina
9:45 - 10:30
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
11:35 - 12:20
Pondělí
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Tělesná výchova

Úterý
Český jazyk
Matematika
Výtvarná výchova
Prvouka
Náboženství
Středa
Český jazyk
Český jazyk
Pracovní činnosti
Prvouka
Čtvrtek
Český jazyk
MatematikaTělesná výchova
Český jazyk

Pátek
Český jazyk
Matematika
Hudební výchova
Český jazyk

Mgr. Hana Hladíková - český jazyk, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova

Mgr. Dana Konečná - prvouka, pracovní činnosti, tělesná výchova

Josef Drlíček - náboženství