1. ročník

Třídní učitelka

Mgr. Hana Hladíková


Rozvrh hodin - školní rok 2022/2023


1. hodina 
7:45 - 8:30
2. hodina
8:40 - 9:25
3. hodina
9:45 - 10:30
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
11:35 - 12:20
Pondělí
Český jazykMatematikaČeský jazykPracovní činnosti

Úterý
Český jazyk
Matematika
Český jazyk
Výtvarná výchova
Náboženství
Středa
Český jazyk
Matematika
Prvouka
Český jazyk
Čtvrtek
Český jazyk
MatematikaTělesná výchova
Hudební výchova

Pátek
Český jazyk
PrvoukaČeský jazyk
Tělesná výchova