4. ročník

Třídní učitelka

Mgr. Jitka Hublová


Rozvrh hodin - školní rok 2022/2023


1. hodina 
7:45 - 8:30
2. hodina
8:40 - 9:25
3. hodina
9:45 - 10:30
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
11:35 - 12:20
6. hodina
12:30 - 13:15
PondělíMatematikaAnglický jazyk
Pracovní činnostiČeský jazyk (sloh)
Informatika
Úterý
Český jazyk
MatematikaČeský jazyk
Hudební 
výchova
Český jazyk - čtení
Náboženství
Středa
MatematikaČeský jazyk
Anglický jazyk
Tělesná
výchova
Vlastivěda

Čtvrtek
MatematikaČeský jazykPřírodověda
Anglický 
jazyk
Tělesná výchova

Pátek
Český jazyk
Český jazyk - čtení
MatematikaVýtvarná 
výchova
Výtvarná výchova