4. ročník

Třídní učitelka

Mgr. Lenka Kalousková


Rozvrh hodin


1. hodina 
7:45 - 8:30
2. hodina
8:40 - 9:25
3. hodina
9:45 - 10:30
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
11:35 - 12:20
6. hodina
12:30 - 13:15
PondělíČeský jazykVlastivědaMatematikaAnglický jazykTělesná výchova
Úterý
Vlastivěda
Český jazyk
Matematika
Čtení
Tělesná výchovaNáboženství
Středa
Anglický jazyk
Čtení
Matematika
Český jazykPřírodověda

Čtvrtek
Český jazyk
MatematikaHudební výchova
Český jazyk
Pracovní činnosti
Pátek
Anglický jazyk
Matematika
Čtení
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova

 Mgr. Lenka Kalousková - český jazyk, čtení, anglický jazyk, výtvarná výchova, tělesná výchova

Mgr. Dana Konečná - vlastivěda, přírodověda, pracovní činnosti

Mgr. Hana Hladíková - hudební výchova

Josef Drlíček - náboženství