KALENDÁŘ AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Seznam bude průběžně aktualizován.

Září4. září - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ V 7:45
12. září - začátek výuky náboženství
25. září - Velké Meziříčí muzeum (1.ročník)
26. září - Velké Meziříčí muzeum (4. a 5. ročník)
29. září - Velké Meziříčí muzeum (2. a 3. ročník)
Říjen
4. října - setkání se zvířaty záchranné stanice Ikaros
11. října - ŘEDITELSKÉ VOLNO
13. října - beseda se spisovatelem
30. října - loutkové divadlo Hrubec
Listopad
8. listopadu - dopravní výchova teorie (4. ročník)
8. listopadu - třídní schůzky (od 15:00)
29. listopadu - kino
30. listopadu - ŘEDITELSKÉ VOLNO
Prosinec
2. prosince - rozsvícení stromku Mostiště  (17:45)
3. prosince - rozsvícení stromku Martinice (15:45)
5. prosince - návštěva vánoční výstavy ve Velkém meziříčí
12. prosince - Policie ČR (1. až 3. ročník Osobní a virtuální bezpečí dětí)
(4. a 5. ročník Šikana a jiné formy násilí) Přeloženo na 3.1. 2024
19. prosince - vstupy k tématu Vánoce - Josef Drlíček
20. prosince - beseda o Austrálii
22. prosince - vánoční tvoření 
Leden
3. ledna - Policie ČR beseda (přesunuto z 12.12. 2023)
16. ledna - preventivní program popáleninového úrazu Už vím, že pálí
31. ledna - karneval
Únor6. února - první pomoc
9. února - návštěva polytechnické učebny při ZŠ Oslavice (2.ročník)
19. února - bruslení
20. - 23. února - Dopravně bezpečnostní projekt "Porozumíš, neohrozíš".
22. února - recitační soutěž
29. února - soutěž ve šplhu (školní kolo)
Březen
1. března - divadlo Fík
6. března - soutěž ve šplhu (okrskové kolo)
8. března - projekt "Veselé zoubky" (1.ročník)
14. března - program "Vztahy v kolektivu" (4. a 5. ročník)
18. března - Poselství křesťanských Velikonoc - Josef Drlíček
22. března - Matematický klokan - soutěž
27. března - hledání velikonočních vajíček
27. března - ukázka parkouru
Duben
4. dubna - beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou
9. dubna - soutěž ve šplhu (okresní kolo)
10. dubna - plavecká výuka
11. dubna - třídní schůzky (od 15:00)
14. dubna - vítání občánků obce Martinice
15. dubna - výtvarné tvoření - Evropský festival filozofie (1.až 3. ročník)
16. dubna - výtvarné tvoření - Evropský festival filozofie (4.a 5. ročník)
17. dubna - plavecká výuka
24. dubna - plavecká výuka
Květen9. května - preventivní program Zdravý životní styl (1.ročník)
15. května - plavecká výuka
16. května - dopravní výchova praxe (4.ročník)
16. května - preventivní program Zdravý životní styl (2.ročník)
16. května - zahradní slavnost
21. května - návštěva knihovny (1.ročník)
22. května - plavecká výuka
23. května - preventivní program Zdravý životní styl (3.ročník)
28. května - návštěva knihovny (3.ročník)
29. května - plavecká výuka
30. května - školní výlet
Červen5. června - plavecká výuka
6. června - Olympiáda malotřídních škol
12. června - plavecká výuka
14. června - focení
18. června - koncert pěveckých sborů Sluníčko, Slunko, Harmonie
19. června - plavecká výuka
20. června - návštěva knihovny (4. a 5. ročník)
20. června - návštěva muzea ve VM - program Bílá paní (2. ročník)
21. června - návštěva prvňáčků ve školce Mostiště
26. června - plavecká výuka