Od historie po současnost

V září roku 1890 zasedlo do lavic nové školní budovy, která byla postavena v osadě Moštiště (původní název), 106 malých žáčků. Výuka zde probíhala v jedné třídě se třemi odděleními. Školu navštěvovali nejen místní, ale i děti z nedalekých Martěnic (opět původní název). Jejich prvním učitelem byl pan Alois Jakeš.

V srpnu roku 1896 byla dosavadní jednotřídní škola přestavěna na dvoutřídní. Náklad na přestavbu činil asi 400 zlatých. (Jen pro srovnání, plat tehdejšího učitele čítal asi 500 zlatých ročně.) Ve škole tak vznikly dvě třídy s dvěma odděleními a přibylo zde pracovní místo pro jednoho podučitele. V budově bylo opravdu rušno. V těchto letech ji navštěvovalo kolem sto třiceti žáků.

V roce 1898 podala osada Moštiště žádost k Vysokému sněmu moravskému, aby jí bylo umožněno odloučit se od politické obce Vídeň. Žádosti bylo vyhověno a zřízení samostatné obce bylo povoleno. Škola tak více splynula s životem v Moštištích.         

Po roce 1918, kdy končí první světová válka kapitulací Rakouska-Uherska a vzniká samostatný Československý stát, odchází první učitel zdejší školy na zasloužený odpočinek a novým řídícím učitelem se stává pan Adolf Slaný. Školní budova procházela v letech 1920 - 1927 různými drobnými opravami a rekonstrukcemi, které dosahují svého maxima v roce 1928 zavedením elektrického osvětlení.

Koncem roku 1923 došlo ke změně názvu obcí Moštiště na Mostiště a Martěnice na Martinice.

Od roku 1931 má tehdy již Obecná škola v Mostištích nového řídícího učitele pana Františka Blechu. Život ve škole se mění v závislosti na poměrech v našem státě. V době druhé světové války je zde, stejně jako na ostatních školách v zemi, zakázáno vyučovat dějepis (je nahrazen výukou němčiny), prospěch žactva je klasifikován šesti stupni. Vzhledem k nedostatku jídla, obuvi a oblečení dochází děti do školy spíš sporadicky, mnohdy jim to nedovoluje ani jejich zdravotní stav. Z důvodu šetření topením a osvětlením je zavedeno tzv. úkolové vyučování, kdy děti dostávaly úkoly domů. Tato doba byla velmi obtížná nejen pro samotné žáky, ale samozřejmě i pro většinu dospělých. 3. 11. 1944 byl zatčen německou státní policií řídící učitel Fr. Blecha. Výuka tak byla ještě více ztížena. Na jaře roku 1945 byla škola zcela vyklizena a měla tak být připravena pro německé vystěhovalce. Ti  se nakonec do školy nepřemístili a tak mohla být 6. 5. 1945 sňata z budovy Německo- česká  tabule a byl zde vyvěšen československý prapor. Vyučování opět započalo 21. 5. ve dvou třídách. Řízení školy se znovu ujal Fr. Blecha, který byl 10. 5. propuštěn na svobodu. I poválečný život byl spjat především s bídou a nedostatkem. Děti byly často využívány k práci na polích a v domácnostech. Docházka do školy tedy opět nebyla zcela optimální.

V roce 1951 se stává na jeden rok ředitelem pan Alfréd Plachetka. O rok později jej vystřídal v řízení školy pan Václav Šeffl. Na škole pak působil téměř dvacet let i se svoji manželkou Andělou Šefflovou. Mostišťská škola navazovala družební kontakty se školami na Slovensku, děti se zapojovaly do různých brigád a sběrů, měly své soutěže ve spořivosti a výuka byla hodně zaměřena na industriální činnost. Také školní budova získala díky bezplatným brigádám rodičů novou přístavbu záchodů a šaten.(1953). V roce 1954 byla škola přeměněna ze stávající dvojtřídky na trojtřídku. Po onemocnění V. Šeffla se stává v roce 1958 novou ředitelkou jeho manželka Anděla Šefflová. O sedm let později přebírá ředitelské místo na dva roky opět pan V. Šeffl. Koncem roku 1967 však umírá a po následující tři roky řídí školu jeho manželka.

V roce 1970 se stává ředitelkou paní Mgr.Jana Svobodová. Školní budova doznává razantních změn. Z přízemní budovy je přestavěna na dvoupodlažní. Tato nadstavba však probíhá dlouhé tři roky. Brigádně se na ni podílí i rodiče žáků. Děti se v této době občas učí i v místním kulturním domě. V roce 1976 byla konečně předána do užívání nová část budovy.  V témže roce začínají do mostišťské školy dojíždět žáci z Olší nad Oslavou. Od školního roku 1980/1981 se škola stává čtyřtřídní s názvem Základní škola pro 1. - 4. ročník. Obec Mostiště byla tentýž rok přidělena k Velkému Meziříčí. Život ve škole pak opět probíhá dle změn, které nastávají v naší vlasti, především po roce 1989.

Ve školním roce 2003/2004 se stala novou ředitelkou školy Mgr. Jitka Hublová. Budova je postupně plně modernizována, vybavena novou výpočetní technikou, výškově stavitelným školním nábytkem, osvětlením apod. Od školního roku 2016/2017 se ve škole vyučují žáci od 1. do 5. ročníku. Škola se tedy stává čtyřtřídní základní školou s 1. až 5. postupovým ročníkem.

Ve školním roce 2018/2019 byla jmenována novou ředitelkou školy Mgr. Jitka Dobrovolná.

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru