Mateřská škola Mostiště

Naše jednotřídní MŠ je umístěna v klidném prostředí obce Mostiště, obklopená velkou zahradou. Do MŠ je na školní rok 2020/2021 zapsáno 24 dětí, z toho 12 chlapců a 12 děvčat.

Naše školka

Naše školka, to je školka,
rádi do ní chodíme,
pěkně si tam pohrajeme,
novému se učíme.

Sluníčko nám pěkně svítí
do té naší školičky,
usmívá se, pokukuje
na ty hodné dětičky.

Děti byly svěřeny do péče p. uč. Jitce Muchové a p. uč. Renatě Kaštanové, které chtějí, aby jejich svěřenci byli v MŠ šťastní a spokojení a na školku rádi vzpomínali. Asistentkou ve školce je p. Eva Kopečná.

V mateřince dobrou a zdravou stravu vaří paní kuchařka Jana Kratochvílová. O pořádek a čistotu se stará paní Miluše Malcová. Vedoucí školní jídelny je paní Petra Bojanovská.

Školní vzdělávací program nese název" Poznáváme svět s krtkem"

Uplatňujeme v něm moderní výukové metody a formy ve vzdělávání dětí.

Hlavním záměrem naší mateřské školy je, aby dítě na konci předškolního období získalo svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro další příznivý rozvoj a vzdělávání. Znamená to, že podporujeme a rozvíjíme sebevědomí dětí, sebejistotu a důvěru ve své schopnosti, učíme děti dívat se kolem sebe, naslouchat, prožívat a objevovat, přijímat změny a přizpůsobovat se jim. Učíme je žít mezi ostatními a spolu s nimi komunikovat, nacházet mezi nimi kamarády pro hru, učení i život, být snášenliví a tolerantní k odlišnostem druhých, být schopni uplatnit se a prosadit mezi nimi a vytvářet základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí. Denně obohacujeme program dětí, usnadňujeme jim další životní a vzdělávací cestu a poskytujeme odbornou péči.

Jitka Muchová - vedoucí učitelka
Renata Kaštanová - učitelka

 

Mateřská škola Mostiště

    

Integrované bloky pro školní rok 2018/19 

Září: Krtek jde poprvé do školky

Krtek je rád, když má svět řád

Co všechno najde Krtkem ve školce

Říjen: Krtek a podzim

Krtek poznává barvy podzimu

Krtek zahradníkem

Listopad: Krtek a paraplíčko

Krtek má paraplíčko a deště se nebojí

Krtek a kamarádi zavírají les

Prosinec: Krtek chystá Vánoce

Krtek poznává adventní čas

Krtek a jeho pohádkové Vánoce

Leden: Krtek v zimě

Jak krtek uzdravil myšku

Krtek a sněhulák

Únor: Brzy bude velký bál, hurá, je tu karneval

Krtek se chystá na karneval

Krtek hádá, kdo co je, kdo jak z lidí pracuje 

Březen: Velikonoční těšení

Krtek včera na venku našel první sněženku

Krtek budí zvířátka a poznává mláďátka

Duben: Jarní hrátky ze zahrádky

Co dělá krtek a my celý den

Krtek na zahrádce

Květen: Květen už má delší den, honem pojďte všichni ven

Krtek a maminka

Krtek a cestování

Červen: To, to letí, to, to letí už je tady svátek dětí

Oslavujeme s dětmi svátek dětí

Krtek objevuje, co se děje v trávě

 

 

ZÁŘÍ: KRTEK JDE POPRVÉ DO ŠKOLKY

RANNÍ HRY A VOLNÉ ČINNOSTI (nabídka činností)

 

o ADAPTACE na nové prostředí, kamarády, učitelky

o Seznamovat nové děti s prostředím, WC, umývárnou (orientace ve třídě)

o Seznamovat děti s hračkami, jejich využitím, umístěním, umístěním, úklidem (orientace a vyhledávání ve třídě)

 o Námětové hry v různých koutcích (kadeřnictví, kuchyňka, dopravní koberec) - pomáhat rozvíjet hru

o Zapojit do her ostýchavé děti - individuální přístup

o Volné hry a činnosti podle zájmu, využití různých stavebnic a hraček (pracovní činnosti, motorické aktivity, třídění, přiřazování, barvy, tvary, kreslení, vymalovávání)

o Zapojit děti do úklidu hraček na správné místo (třídění, přiřazování, barvy, tvary, úklid hraček, třídy)

 

POHYBOVÉ AKTIVITY  (nabídka činností)

Přirozená cvičení - chůze, běh, poskoky, lezení. Lokomoční dovednosti - zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, běh ve skupině s vyhýbáním, reagovat na signál, plnit činnosti podle instrukcí

Cvičíme s krtkem- Motivace: Víte, jak krtek dnes pospíchal do školky? A chcete vědět, koho cestou do školky potkal?. .

Pohybové hry:

o Krtek leze, podle meze, vyměřuje louku …

o Kočka leze dírou, pes oknem, nebude-li pršet…

o Skáče, skáče žabička, okolo malého rybníčka…

o Hra - jména v pohybu (představují se jen určená)

o Kolo, kolo, mlýnský

o Had leze z díry

 

NÁMĚTY K ŘÍZENÝM ČINNOSTEM (nabídka činností)

pracujeme spontánně, citlivě a méně řízeně, vše přizpůsobujeme adaptaci nových dětí. Využíváme maňáska na ruku Krtka

o Seznamujeme se :

s kamarády, paní učitelkou, třídou a prostředím - pomocí Krtka vedeme rozhovory s dítětem (dětmi) o oblíbených hračkách, činnostech, kamarádech o viděném.

o Jak se jmenuješ? - seznamujeme se se jmény kamarádů, paní učitelek - hry na vyvolávanou se jmény,

o Všichni kluci, všechny holčičky;

o Jak se jme-nu-ješ? - rytmizační hra

o Já jsem Krtek, kdo jsi ty? - řekni svoje jméno, výslovnost

o Jak se jmenuje naše třída? Kdo nám nosí svačinku? - seznamujeme se s prostředím MŠ, zaměstnanci školy

o Hra na jména v pohybu - představuje se jen určené (postaví se Kristýnka (y), zaskáče si Martínek, atd)

o Koho chci držet za ruku - tvoříme dvojice, seznamujeme se s kamarády, učíme se navazovat dětská přátelství

 

 

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru