Mateřská škola Mostiště

Naše jednotřídní MŠ je umístěna v klidném prostředí obce Mostiště, obklopená velkou zahradou. Do MŠ je na školní rok 2018/2019 zapsáno 24 dětí, z toho 11 chlapců a 13 děvčat.

Naše školka

Naše školka, to je školka,
rádi do ní chodíme,
pěkně si tam pohrajeme,
novému se učíme.

Sluníčko nám pěkně svítí
do té naší školičky,
usmívá se, pokukuje
na ty hodné dětičky.

Děti byly svěřeny do péče p. uč. Jitce Muchové a p. uč. Renatě Kaštanové, které chtějí, aby jejich svěřenci byli v MŠ šťastní a spokojení a na školku rádi vzpomínali. Asistentkou ve školce je p. Lenka Augustová.

V mateřince dobrou a zdravou stravu vaří paní kuchařka Jana Kratochvílová. O pořádek a čistotu se stará paní Miluše Malcová. Vedoucí školní jídelny je paní Petra Bojanovská.

Školní vzdělávací program nese název" Poznáváme svět s krtkem"

Uplatňujeme v něm moderní výukové metody a formy ve vzdělávání dětí.

Hlavním záměrem naší mateřské školy je, aby dítě na konci předškolního období získalo svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro další příznivý rozvoj a vzdělávání. Znamená to, že podporujeme a rozvíjíme sebevědomí dětí, sebejistotu a důvěru ve své schopnosti, učíme děti dívat se kolem sebe, naslouchat, prožívat a objevovat, přijímat změny a přizpůsobovat se jim. Učíme je žít mezi ostatními a spolu s nimi komunikovat, nacházet mezi nimi kamarády pro hru, učení i život, být snášenliví a tolerantní k odlišnostem druhých, být schopni uplatnit se a prosadit mezi nimi a vytvářet základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí. Denně obohacujeme program dětí, usnadňujeme jim další životní a vzdělávací cestu a poskytujeme odbornou péči.

Jitka Muchová - vedoucí učitelka
Renata Kaštanová - učitelka

 

Mateřská škola Mostiště

    

Integrované bloky pro školní rok 2018/19 

Září: Krtek jde poprvé do školky

Krtek je rád, když má svět řád

Co všechno najde Krtkem ve školce

Říjen: Krtek a podzim

Krtek poznává barvy podzimu

Krtek zahradníkem

Listopad: Krtek a paraplíčko

Krtek má paraplíčko a deště se nebojí

Krtek a kamarádi zavírají les

Prosinec: Krtek chystá Vánoce

Krtek poznává adventní čas

Krtek a jeho pohádkové Vánoce

Leden: Krtek v zimě

Jak krtek uzdravil myšku

Krtek a sněhulák

Únor: Brzy bude velký bál, hurá, je tu karneval

Krtek se chystá na karneval

Krtek hádá, kdo co je, kdo jak z lidí pracuje 

Březen: Velikonoční těšení

Krtek včera na venku našel první sněženku

Krtek budí zvířátka a poznává mláďátka

Duben: Jarní hrátky ze zahrádky

Co dělá krtek a my celý den

Krtek na zahrádce

Květen: Květen už má delší den, honem pojďte všichni ven

Krtek a maminka

Krtek a cestování

Červen: To, to letí, to, to letí už je tady svátek dětí

Oslavujeme s dětmi svátek dětí

Krtek objevuje, co se děje v trávě

 

 

Integrovaný blok - červen: To, to letí, to, to letí, už je tady svátek dětí

Témata:         Oslavujeme s dětmi svátek dětí

Krtek objevuje, co se děje v trávě

Budeme posilovat prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, ve třídě i k jiným národnostem), rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. Získáme povědomí, že nejsme všichni stejní - vědět o různých etnických skupinách, o existenci ostatních kultur a národností a probudíme zájem o poznávání jiných kultur.

Seznámíme děti s drobným hmyzem, který žije v trávě. Dozvíme se, že hmyz je také užitečný a získají základní poznatky z oblasti živočišné říše prostřednictvím her a vlastních prožitků a zároveň si uvědomí důležitost životního prostředí a získají potřebu ho chránit.

Motivace: Jak si hrají děti z celého světa

Hry:              KOKOSOVÉ HRÁTKY - koulení míče daným směrem, hod horním obloukem 

                     Podávání kokosových ořechů (obdoba hry na Palečka a Obra -podávání míčů)

Říkanky:      Kamarád, kamarád, je to ten, koho mám rád

                      Housenka si v trávě leží

Písničky:      Hádej, kam teď letíme ♫(cestovní písnička Míša Růžičková) 

                      Polámal se mraveneček

                      Had leze z díry

                     Uvíjíme věneček

Pohádky:   Polámal se mraveneček 

                     Ferda Mravenec (Ondřej Sekora)

                    KRTEK KAMARÁD (autor: Zdeněk Miller a Jiří Žáček)

Akce červen:

13.června        návštěva knihovny ve Velkém Meziříčí

24.června        odpoledne s předškoláky

25.června        slavnostní rozloučení s předškoláky v MŠ

 

 

 

Odběr novinek:

Automatické rozesílání novinek na Vaši e-mailovou adresu:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru