Mateřská škola Mostiště

Naše jednotřídní MŠ je umístěna v klidném prostředí obce Mostiště, obklopená velkou zahradou. Do MŠ je na školní rok 2017/2018 zapsáno 23 dětí, z toho 11 chlapců a 12 děvčat.

Naše školka

Naše školka, to je školka,
rádi do ní chodíme,
pěkně si tam pohrajeme,
novému se učíme.

Sluníčko nám pěkně svítí
do té naší školičky,
usmívá se, pokukuje
na ty hodné dětičky.

Děti byly svěřeny do péče p. uč. Jitce Muchové a p. uč. Renatě Kaštanové, které chtějí, aby jejich svěřenci byli v MŠ šťastní a spokojení a na školku rádi vzpomínali. K integrovanému dítěti byla přidělena asistentka pedagoga paní Lenka Augustová.

V mateřince dobrou a zdravou stravu vaří paní kuchařka Jana Kratochvílová. O pořádek a čistotu se stará paní Olga Rausová. Vedoucí školní jídelny je paní Petra Bojanovská.

Školní vzdělávací program nese název "Chytneme se za ruce a objevíme svět". Uplatňujeme v něm moderní výukové metody a formy ve vzdělávání dětí.

Hlavním záměrem naší mateřské školy je, aby dítě na konci předškolního období získalo svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro další příznivý rozvoj a vzdělávání. Znamená to, že podporujeme a rozvíjíme sebevědomí dětí, sebejistotu a důvěru ve své schopnosti, učíme děti dívat se kolem sebe, naslouchat, prožívat a objevovat, přijímat změny a přizpůsobovat se jim. Učíme je žít mezi ostatními a spolu s nimi komunikovat, nacházet mezi nimi kamarády pro hru, učení i život, být snášenliví a tolerantní k odlišnostem druhých, být schopni uplatnit se a prosadit mezi nimi a vytvářet základy rozumných, citlivých a šetrných vztahů k nejbližšímu okolí. Denně obohacujeme program dětí, usnadňujeme jim další životní a vzdělávací cestu a poskytujeme odbornou péči.

Jitka Muchová - vedoucí učitelka
Renata Kaštanová - učitelka

 

Integrované bloky pro školní rok 2017/18

Mateřská škola Mostiště

     1. Mějme se rádi, buďme kamarádi

   2. Koulelo se, koulelo…

   3. Počasí je na draka

   4. Kouzelný čas vánoční

   5. Bílá zima

   6. Zahrajte nám muzikanti

   7. Jak si hraje jaro

   8. Naše modrá planeta

   9. Dopisy do písku

  10. Zrovna třešně zrály

 

 

Téma integrovaného bloku

Témata: Kdy je maminka nejkrásnější

               Co je krásy na světě 

 

Cílem tohoto bloku je zaměřit se na barevnou kvetoucí přírodu, na mezilidské vztahy v mateřské škole i rodině. Připravujeme se na jarní besídku.

Nabídka činností:

Písničky: Sedmikráska

                Čížečku, čížečku

                Jarní besídka - písničky o zvířátkách

Básničky: Pampelišky

Hádanky: Jména květin

Pracovní listy: seřaď podle děje

                            grafomotorika

                            kytka jedním tahem

Akce:  9.5. Jarní besídka

          10.5. Zápis do MŠ

          15.5. pohádka: Víla Kopretina

           25.5. fotografování dětí

           30.5. školní výlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podporují nás

Fond Vysočiny

Zřizovatel školy
Nahoru