Beseda s Policií ČR


Po návratu z vánočních prázdnin, ve středu 3.1., byla pro děti v naší škole připravená beseda s Policií ČR. Děti z prvního až třetího ročníku měly program s názvem Osobní a virtuální bezpečí dětí, starší děti si vyslechly téma Šikana a jiné formy násilí. Pod vedením zkušené policistky byly děti seznámeny s problematikou obou témat, zopakovaly si důležité informace týkající se jejich bezpečí a nutnost prevence. Některé možná překvapila i informace, že nejen rodiče, ale i oni sami odpovídají za svoje činy. Celý program děti se zaujetím sledovaly a aktivně se svými dotazy do besedy zapojovaly.