Besedy s panem Drlíčkem

 Dne 19. 12. 2023 proběhla ve škole s žáky 1. - 4. ročníku beseda s p. Drlíčkem na téma Poselství křesťanských Vánoc. Pan Drlíček, učitel náboženství na naší škole, dětem přiblížil příběh o Narození Ježíška nejen z pohledu Bible, ale i v historických a zeměpisných souvislostech. Program byl pro žáky rozdělen a přiměřen k jejich věku.

Děti z prvního a druhého ročníku vyslechly příběh o narození Ježíška s názvem Hvězda nad Betlémem. Za pomoci názorné manipulace s betlémskými postavičkami si povídaly, co se kdysi v Betlémě událo, měly možnost diskutovat a aktivně se zapojovat.

Děti ze třetího a čtvrtého ročníku shlédly prezentaci na téma O Betlémě a betlémech, obohacenou o zajímavé fotografie, obrázky a informace, které přispěly k jejich všeobecnému přehledu.

V závěru besedy měly děti možnost zamyslet se nad pravým smyslem Vánoc.