První pomoc


V úterý 6.2. měli žáci 3. – 5. ročníku tříhodinové školení 1. pomoci. Ze Státního zdravotního ústavu k nám zavítala paní Magdaléna Kodetová, která všem poutavou formou přiblížila zásady prevence a ochrany před úrazy. 

Přednáška byla rozdělena do tří bloků. V prvním se děti seznámily s pojmem prevence, jak se chránit před nemocemi, jaký je rozdíl mezi nemocí a úrazem (jak jim můžeme předejít), a kde všude hrozí zvýšené nebezpečí úrazů zvláště dětem. Ve druhém bloku si s vervou zasoutěžily ve vědomostních otázkách, týkajících se správného zachování při případném úrazu. V poslední části paní lektorka prezentovala názornou ukázkou 1. pomoc přímo na figuríně. Kdo měl zájem, mohl si i vyzkoušet správné provedení masáže srdce. 

Na dětech byl vidět opravdový zájem a leckdy překvapily svými vědomostmi.