Učíme se anglický jazyk s robotem Photonem

Programování robota v angličtině

 V rámci mezipředmětových vztahů si děti ze čtvrtého ročníku v hodinách angličtiny zpestřily výuku programování školního robota Photona. Robot se žáků anglicky „ptal“ na cestu a děti ho za pomoci instrukcí v angličtině naprogramovali k danému cíli v našem obrázkovém městě.

maxresdefault