Vztahy v kolektivu


Ve čtvrtek 14.3. měli žáci 4. - 5. ročníku čtyřhodinový program – VZTAHY V KOLEKTIVU ze Střediska výchovné péče. Fungující kolektivy nejsou samozřejmostí a je potřeba je cíleně budovat a podporovat. Záměrem tohoto programu bylo zapojení žáků tak, aby si vytvořili k tématu vlastní názor a aby byla posílena jejich tolerance a přijetí odpovědnosti za své chování. Všichni se do programu aktivně zapojili a spolupracovali se svými spolužáky. Celé odpoledne se neslo v pohodové atmosféře a žáci si je užili.