Informace k zahájení školního roku 2023/2024

V ponděli 4.9. od 7,45 hod proběhne společné slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání našich prvňáčků. 

Poté se děti rozejdou do svých tříd, kde je třídní učitelky seznámí se základními informacemi a rozdají jim přihlášky ke stravování a do družiny. První školní den budou děti odcházet ze školy asi v 9 hodin. Družina nebude.

 

V úterý 5.9. budou mít žáci 2.,3.,4. a 5. ročníku 4 vyučovací hodiny, první ročník 2 vyučovací hodiny (dle domluvy s paní učitelkou).


Ve středu 6.9. mohou jít děti, které ráno odevzdají vyplněnou přihlášku ke stravování, na oběd.


Ve čtvrtek 7.9. bude mít družina běžný provoz (od 11,30 do 15,30 hod). 

Děti donesou vyplněnou přihlášku (i zadní stranu).


V pátek 8.9. bude probíhat běžná výuka dle rozvrhu. 


Výuka náboženství začne ........

Nabídka zájmových kroužků bude upřesněna během měsíce září. Kroužky začínají v říjnu.