Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Ve čtvrtek 1. 9. od 7,45 hod proběhne společné slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání našich prvňáčků. 

Poté se děti rozejdou do svých tříd, kde je třídní učitelky seznámí se základními informacemi a rozdají jim přihlášky ke stravování a do družiny. První školní den budou děti odcházet ze školy asi v 9 hodin. Družina nebude.

 

V pátek 2. 9. budou mít žáci 2.,3.,4. a 5. ročníku 4 vyučovací hodiny, první ročník 2 vyučovací hodiny (dle domluvy s paní učitelkou).


V pátek 2.9. mohou jít děti, které ráno odevzdají vyplněnou přihlášku ke stravování, na oběd (polévka čočková, holandský řízek, šťouchané brambory, okurkový salát).


V pátek 2.9. bude mít družina běžný provoz (od 11,30 do 15,30 hod). Děti donesou vyplněnou přihlášku (i zadní stranu).


Od pondělí 5. 9. bude probíhat běžná výuka dle rozvrhu. 


Výuka náboženství začne 13. 9. 

Nabídka zájmových kroužků bude upřesněna během měsíce září. Kroužky začínají v říjnu.