Žákovský PIN

Milí rodiče, 

naše škola zakoupila našim žákům roční přístupovou licenci k programům Silcom, které máme ve škole. Děti si tak budou moci procvičovat učivo na počítači i doma. 

PIN, který děti obdrží ve škole, má sloužit pouze žákům naší školy. Prosíme, nepředávejte jej nikomu jinému.       

Děkujeme.


DŮLEŽITÉ INFORMACE

Žákovský PIN pro naši školu se bude vždy k 1. 9. aktuálního kalendářního roku aktualizovat. Informaci o novém PINu Vám včas zašleme.

  • Zpřístupněny jsou programy, jejichž licenci má naše škola zakoupenou.
  • Doba funkčnosti PINu: V pracovních dnech od 15:00-23:59, ve dnech pracovního volna, o státních svátcích a o prázdninách není doba funkčnosti omezena.
  • Podporované operační systémy: Windows 8, 10, 11, MacOS (11), Linux (vybrané distribuce).
  • DidaktaCZ Projektor sloužící pro přístup k programům lze stáhnout z tohoto odkazu: https://www.silcom-multimedia.cz/podpora/?didakta=0#didakta-id0  
  • Škola, uživatel ani zákonný zástupce není oprávněn poskytnout PIN, licenci nebo sublicence k užívání programů třetím osobám.
  • Poskytovatel v rámci služeb spojených s touto smlouvou neposkytuje pro uživatele a zákonné zástupce jakoukoli živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti a ani v jiných formách komunikace.
  • Rodiče za přístup k programům nic neplatí.
  • V případě nejasností nebo potíží se obraťte e-mailem na ředitelku školy (j.dobrovolna@zsmostiste.cz)