Život se štěnětem - video

Život se štěnětem je krátký film, který vytvořili naši žáci v kroužku "Malý animátor" paní učitelky Hladíkové. Děti se v něm učí pracovat s vizualizérem, který slouží ke snímání obrazu ve fyzické podobě a převádí jej na podobu digitální. Každý pohyb je složen z mnoha snímků a dá to opravdu hodně práce, než takový film vznikne. 

Naši malí animátoři jsou šikulky!