Uzavírka komunikace v obci Mostiště

Obdrželi jsme od firmy Union Grid, která provádí přeložku VN a NN v obci Mostiště, plán uzavírky hlavní komunikace (viz příloha).

Uzavřená bude komunikace od křižovatky pod hřbitovem k mostu přes řeku před odbočkou ke kulturáku, tudíž se ke školce dostanete pouze z komunikace směr nemocnice/Olší n. O. (oficiální objízdná trasa je přes Lavičky, viz. příloha)

Uzavírka proběhne ve středu 11.10.2023 a je plánována jako jednodenní.

Důvodem je osazení trafostanice u komunikace.

Součástí uzavírky bude také přerušení dodávky NN, a to rovněž po celý den.


SKM-C250i23100415092.pdf